پشتیبانی

مرداب عشق

مرداب عشق

  تمام خاطرات من ، فقط يك لحظه شيرينند

                   و بعد آن دلم يك لحظه مي گيرد

            تو تنهاييّ و من تنها ، فقط يك خاطره با ما

            و آن مهرت كه هرگز هم نخواهد رفت از يادم

                    تو دوري ّو دلم با تو ، فقط جسمم جدا از تو

                             بيا اي نازنين من ، نباش تو بي وفا با ما

                      همه غمها در اين دنيا ، اميد و آرزو با ما

                  فقط يك آرزو دارم ، بماني با دلم همراه

             تو مثل ابر تنهاييّ و من تنها تر از آنم

     تو مثل وسعت دريا ومن كوچكتراز آنم

     تمام خاطرات من ، فقط يك لحظه مي مانند

          وبعد آن همه، يك لحظه از يادم پريشان شد

                    تورفتيّ و دلم انگارماتم شد

                    صفاي قلب من كم شد ، دلم ميخانه ي غم شد

                                    دلم غمگينِ و پرغم شد

                          تومثل آن اقاقيها كه درمرداب مي رويند

     اسيرآب مردابند ولي ازعشق مي رويند

ومن مرداب بي رحمم كه رحمي در دلش هم نيست

 كه هر تيرمحبت هم به دام آن اسيرش نيست

   تو مثل اطلسي هايي ، قشنگ و فارغ ازهردرد

             ومن همچون شقايق ها ، كه از يك درد مي نالند

          تو مثل عشق محبوبي و من ازعشق مهجورم

     تومثل چشمه ي آبي،زلال وآبي وصافي

          ومن شيداي امواجم كه با موجي پريشانم

              تو دريايي ترازآني ، توهمرازي،توهمراهي

                         توپرمهري ّومي دانم كه ازيادم نمي كاهي

               تمام خاطرات من ، فقط يك لحظه شيرينند

       و بعد آن همه، يك لحظه از يادم پريشان شد...

                                                             زينت قبادي

2 نوشته شده در  ساعت   توسط غريب آشنا  | 

زينت قبادي
تمام خاطرات من ، فقط يك لحظه شيرينند و بعد آن دلم يك لحظه مي گيرد تو تنهاييّ و من تنها ، فقط يك خاطره با ما و آن مهرت كه هرگز هم نخواهد رفت از يادم تو دوري ّو دلم با تو ، فقط جسمم جدا از تو بيا اي نازنين من ، نباش تو بي وفا با ما همه غمها در اين دنيا ، اميد و آرزو با ما فقط يك آرزو دارم ، بماني با دلم همراه تو مثل ابر تنهاييّ و من تنها تر از آنم تو مثل وسعت دريا ومن كوچكتراز آنم تمام خاطرات من ، فقط يك لحظه مي مانند وبعد آن همه، يك لحظه از يادم پريشان شد تورفتيّ و دلم انگارماتم شد صفاي قلب من كم شد ، دلم ميخانه ي غم شد دلم غمگينِ و پرغم شد تومثل آن اقاقيها كه درمرداب مي رويند اسيرآب مردابند ولي ازعشق مي رويند ومن مرداب بي رحمم كه رحمي در دلش هم نيست كه هر تيرمحبت هم به دام آن اسيرش نيست تو مثل اطلسي هايي ، قشنگ و فارغ ازهردرد ومن همچون شقايق ها ، كه از يك درد مي نالند تو مثل عشق محبوبي و من ازعشق مهجورم تومثل چشمه ي آبي،زلال وآبي وصافي ومن شيداي امواجم كه با موجي پريشانم تو دريايي ترازآني ، توهمرازي،توهمراهي توپرمهري ّومي دانم كه ازيادم نمي كاهي تمام خاطرات من ، فقط يك لحظه شيرينند و بعد آن همه، يك لحظه از يادم پريشان شد... زينت قبادي شعر از زینت شاهی زاده قبادی
2 نوشته شده در  ساعت   توسط غريب آشنا  | 

همه چیز را یاد گرفته ام !
همه چیز را یاد گرفته ام ! یاد گرفته ام که چگونه بی صدا بگریم یاد گرفته ام که هق هق گریه هایم را با بالشم ..بی صدا کنم تو نگرانم نشو !! همه چيز را یاد گرفته ام ! یاد گرفته ام چگونه با تو باشم بی آنکه تو باشی ! یاد گرفته ام ....نفس بکشم بدون تو......و به یاد تو ! یاد گرفته ام که چگونه نبودنت را با رویای با تو بودن... و جای خالی ات را با خاطرات با تو بودن پر کنم ! تو نگرانم نشو !! همه چيز را یاد گرفته ام ! یاد گرفته ام که بی تو بخندم..... یاد گرفته ام بی تو گریه کنم...و بدون شانه هایت....! یاد گرفته ام ...که دیگر عاشق نشوم به غیر تو ! یاد گرفته ام که دیگر دل به کسی نبندم .... و مهمتر از همه یاد گرفتم که با یادت زنده باشم و زندگی کنم ! اما هنوز یک چیز هست ...که یاد نگر فته ام ... که چگونه.....! برای همیشه خاطراتت را از صفحه دلم پاک کنم ... و نمی خواهم که هيچ وقت یاد بگیرم .... تو نگرانم نشو !! فراموش کردنت" را هيچ وقت یاد نخواهم گرفت
2 نوشته شده در  ساعت   توسط غريب آشنا  | 

آهنگ جز تو محمد علیزاده
محمد علیزاده

2 نوشته شده در  ساعت   توسط غريب آشنا  |